Základem všeho je silná mysl a zdravé tělo.
Perfect Mind

Perfect Mind. Silná mysl a zdravé tělo

Perfektní mysl/perfektní tělo je vstupní branou do vašeho osobního vývoje. Pomůžeme vám pochopit a řešit veškeré vaše problémy na psychické, fyzické i emocionální úrovni:

  • nadváha, podváha
  • emoce
  • zdraví
  • krása
  • myšlení
  • sex
  • svoboda
  • bezpečnost
  • ochrana

Perfektní mysl je proces široce otevřeného myšlení, myšlení kreativního – tvořivého, nekráčejícího pouze po tradičních cestách, ale hledající na stezkách  dosud neznámého nové poznatky a objevy. Jinak řečeno, obírá se zdánlivě šílenými myšlenkami a teoriemi. Klasické logické myšlení nám pak pomůže zjistit, zda jsou tyto myšlenky a teorie dostatečně šílené k tomu, aby byly realizovatelné a přínosné. Potřebujeme proto vědět, jak funguje naše myšlení a jak se vypořádat s obtížnými emocemi.

To všechno vám pomůžeme pochopit a naučit. Přesněji řečeno, máte to všechno v sobě a naším úkolem není nic jiného, než pomoci vám otevřít dveře k vlastnímu Já.

Těžko se můžete zabývat vlastním já, když vás trápí převažující bolesti páteře a vůbec pohybového ústrojí. Léky sice zmírní bolest, ale  neodstraní  příčinu. Náprava pomocí metody MFK – Manuálně fyzioterapeutická korekce - a Shiatsu Shin Tai jí bezpečně odstraní.

Jakmile si poradíme s tělem, začneme formovat vlastní mysl a pracovat s emocemi. Nejde o jejich potlačení, tím bychom si jen uškodili. Jde o jejich uvědomění, přijmutí a změnu jejich negativní energie za pomoci speciálních technik v energii pozitivní.